Vi ser till att ditt tak får rätt säkerhet

För att skapa en trygg arbetsplats och arbetsmiljö för parter som ska utföra servicearbeten på taket bör det finnas förankrings punkter, stegar, bryggor och snörasskydd på taket. Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten på taket och mot tredjeman.