Besöksadress

Stenhuggarvägen 9

132 38 - Saltsjö Boo

Serviceplåtslageri

Servicearbeten omfattar allt från takläckage till villaarbeten med bandtäckning, vattenav- rinningssystem.

Små skador kan lätt bli stora