Byggnadsplåtslageri innefattar tak- och fasadbeklädnader med antingen plan eller profilerad plåt, kassetter eller paneler.Begreppet innefattar även garneringsarbeten det vill säga de kringtäckningar som måste göras runt skorstenar, ventilationshuvar, avluftningsrör med mera på tak täckta med överläggsplattor typ tegel eller motsvarande.

I garneringsarbeten ingår exempelvis fönsterbleck, krönbeslag, fasadlister och övriga vattenavledande lister, system och detaljer för att trygga vattenavrinning från taken.