Besöksadress

Stenhuggarvägen 9

132 38 - Saltsjö Boo

Byggnadsplåtslageriet

Vi utför plåtslageriarbeten på industrifastigheter, kontor eller bostadshus.
Det omfattar bland annat större bandtäckningar, fotrännor, lister, krönplåt och beslagning av alla typer av uppbyggnader på tak.

Små skador kan lätt bli stora