BYGGNADSPLÅTSLAGARE STOCKHOLM

Sedan 2007

Alla typer av byggnadsplåtslageri

Westerlunds Tak & Fasad är en byggnadsplåtslagare i Stockholm som funnits sedan 2007. Med lång yrkeserfarenhet har vi en mycket bred kunskapsnivå och erfarenhet vad gäller alla typer av arbeten inom byggnadsplåtslageri. Vi har en egen verkstad med en maskinpark där vi kan tillverka det flesta plåtdetaljer för industri- och bostadsfastigheter.

Bengt Westerlund

30 års erfarenhet som plåtslagare

Med mer än 30 års erfarenhet som plåtslagare har Bengt stor kunskap och kompetens om olika utförande och materialanvändningsområden.
Efter 20 år som delägare och plåtslagare i ett stort byggnadsplåtslageri startades Westerlunds Tak & Fasad med målet att göra alla plåtslageriarbeten från större bandtäckningar till mindre privata villor där rotavdraget kan utnyttjas.

Pontus Westerlund

Med en utbildning från snickarlinjen har Pontus snabbt lärt sig plåtslageriyrket och jobbar bland annat med tillverkning och montering av plåtdetaljer och täckningar av tak.

Små skador kan lätt bli stora