Besöksadress

Stenhuggarvägen 9

132 38 - Saltsjö Boo

Taksäkerhet

Taksäkerhetsutrustning måste finnas på alla tak som någon gång beträds. Brava Tak har kunskap om branschens alla regler och hjälper dig med rätt lösning för ditt tak. Vi utrustar tak med allt från snörasskydd och takskydd till takbrygga och takstege.

Det är knappast underförstått att det är en farlig vistelse för den som balanserar uppe på ett tak.
Taket är en av de absolut farligaste platserna som ett hus bjuder på och varje år skadas också människor som av en eller annan anledning befunnit sig uppe på dessa höjder.
Det här är dock olyckor som hade kunnat undvikas. I de allra flesta fall så är det bristande säkerhet som ligger bakom och med enkla anordningar så skulle färre blivit offer.

Små skador kan lätt bli stora